Untitled 1

Spisak važnih telefona

Ustanova Stari Banovci Banovci Dunav Novi Banovci
Dom Zdravlja 022/351-273 - 022/341-315
Apoteka 022/351-273 - 022/341-020
Policija 022/351-226 - -
Mesna zajednica 022/351-398 022/340-931 022/342-710
Pošta 022/351-210 022/340-818 022/341-310

Korisni Telefoni

Ustanova Stara Pazova
Elektrovojvodina 022/310-450
JKP "Čistoća" 022/310-150
Vodovod i kanalizacija 022/310-680
Telekom Srbija 022/310-213
Poreska uprava 022/310-650
Vojni odsek 022/317-152
Autobuska stanica 022/310-125
Gas Feromont 022/313-314
Republički zavod za zdravstveno osiguranje 022/310-430
Republički zavod za penziono osiguranje 022/315-773
Tržište rada - Nacionalna služba za zapošljavanje 022/312-240
Crveni krst 022/310-102
Republički geodetski zavod 022/310-163
Opštinska vatrogasna jedinica 022/311-123
Policijska stanica 022/311-410
Opštinski sud 022/310-571
Opštinsko javno tužilaštvo 022/312-053
Opštinski organ za prekršaje 022/310-308
Opštinsko javno pravobranilaštvo 022/310-625

Škole

Ustanova Tel Mesto
Osnovna Škola Nikola Tesla 022/342-505 Novi Banovci
Osnovna Škola Slobodan Savković 022/351-214 Stari Banovci
Vrtić Radost 022/340-983 Novi Banovci

Crkve

Naziv Crkve Tel Mesto
Crkva Svetog Nikole 022/353-607 Stari Banovci
Crkva Svetog Vasilija Ostroškog - Novi Banovci
Katolička crkva - Novi Banovci