Main » 2011 » April » 12 » Obaveštenje o javnoj prezentaciji Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta
09:12
Obaveštenje o javnoj prezentaciji Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta

U skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/2009, 81/09, 64/2010 i 24/11) organizuje se javna prezentacija Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije na kat.parc.br. 2387/1 k.o. Novi Banovci za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta u ulici Svetosavskoj u Novim Banovcima.

Prezentacija urbanističkog projekta održaće se u prostoriji opštine Stara Pazova, soba 21, u vremenu od 8,00 – 14,00 časova, svakog radnog dana završno sa 18.04.2011. god. Sve primedbe na urbanistički projekat mogu se podneti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska br. 11.


Izvor: Opstina Stara Pazova

Category: Opština Stara Pazova | Views: 951 | Added by: Vladar | Tags: obavestenje, stara pazova, novi banovci, izgradnja urbanistickog projekta, javna prezentacija | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]